easyviettravel.vn easyviettravel.vn

Điện thoại: 024 62822028024 62821970 

Khách sạn TP Hồ Chí Minh

Giá : 690.000 VNĐ
Địa chỉ liên hệ: 39-41 Thủ Khoa Huân, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Xếp hạng: khách sạn 4 sao
Giá : 1.500.000 VNĐ
Địa chỉ liên hệ: 56-66 Nguyễn Huệ Quận 1
Xếp hạng: khách sạn 4 sao
Giá :
Địa chỉ liên hệ: 323 Lê Văn Sỹ, Quận 3
Xếp hạng: khách sạn 4 sao
Giá :
Địa chỉ liên hệ: Số 18 An Dương Vương, Quận 5
Xếp hạng: khách sạn 5 sao
Giá :
Địa chỉ liên hệ: 238 – 244 Trần Hưng Đạo B, Quận 5
Xếp hạng: khách sạn 3 sao
Giá :
Địa chỉ liên hệ: 52-56 Tản Đà, Quận 5
Xếp hạng: khách sạn 3 sao
Giá :
Địa chỉ liên hệ: 14-16 Lê Lai, Quận 1
Xếp hạng: khách sạn 3 sao
Giá :
Địa chỉ liên hệ: 8 Đồng Khởi, Quận 1
Xếp hạng: khách sạn 5 sao
Giá :
Địa chỉ liên hệ: 141 Nguyễn Huệ
Xếp hạng: khách sạn 5 sao
Giá :
Địa chỉ liên hệ: 63 Nguyễn Huệ - Quận 1 , HCM
Xếp hạng: khách sạn 5 sao
Giá :
Địa chỉ liên hệ: 76 Lê Lai, Quận 1 , HCM
Xếp hạng: khách sạn 5 sao

Tư vấn trong nước

hang_lethu
hang_lethu

Tư vấn nước ngoài

hang_lethu
hang_lethu

Vé máy bay

hang_lethu
hang_lethu
Hỗ trợ